با پیشنهاد رییس جمهور، به منظور تصمیم گیری در خصوص انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، کارگروهی تشکیل می شود.

با مسئولیت معاون اول رییس جمهور و با عضویت وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، اقتصاد، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون برنامه ریزی رییس جمهور، معاون اجرای قانون اساسی رئیس جمهور، استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگان استان در مجلس تشکیل و تصمیم آن به عنوان مصوبه هیئت وزیران تلقی می شود.