ملت ایران:معمولا با شنیدن واژه مهاجرت اکثر ما به یاد کانادا، استرالیا، آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی می افتیم. تا چند سال پیش این کشورها در صدر کشورهای مهاجرپذیر بودند. دلیل هم سر ریز طبیعی نیروی کار به سمت اقتصادهای قوی نوظهور و مناطق جدید و کم جمعیت بود.
اما هم اکنون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به علت ورود نیروی کار و وجود سرمایه در گردش زیاد از لحاظ ورود گردشگر گوی سبقت را از کشورهای غربی ربوده اند.
نرخ خالص مهاجرت که بیانگر کسرمهاجران خروجی از مهاجران ورودی است در اکثر کشورهای عربی ومهاجر پذیر با نرخ بالای مثبت است. این نرخ در کشور ما منفی است یعنی هنوز جمعیت خروجی ما اندکی از مهاجران ورودی بیشتر است.

جدول زیر بیانگر نرخ مهاجرت خالص است

ردیف
کشور
نرخ خالص مهاجرت ۲۰۱۲
نرخ خالص مهاجرت ۲۰۱۳
۱
قطر
۴۰.۶۲
۳۳.۳۱
۲
زیمباوه
۲۳.۷۷
۲۲.۷۶
۳
امارات
۱۶.۸۲
۱۵.۰۴
۴
سنگاپور
۱۵.۶۲
۱۵.۸
۵
بحرین
۱۴.۷۴
۱۴.۱۳
۶
قبرس
۱۰.۷۶
۱۰.۳۱
۷
سن مارینو
۸.۹۸
۸.۶۶
۸
لوکزامبورگ
۸.۱۵
۸.۰۶
۹
استرالیا
۵.۹۳
۵.۸۳
۱۰
کانادا
۵.۶۵
۵.۶۵
۱۰۱
ایران
- ۰.۱۱
- ۰.۱۰

تصویر زیر بیانگر مهاجر پذیر ترین جمعیت ها در بین کشورهای جهان است

راهنما:

سورمه ای: بالاتر از بیست درصد جمعیت

آبی پررنگ: بین ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت

آبی: بین ۴ تا ۱۰ درصد جمعیت

آبی کم رنگ: بین ۱ تا ۴ در صد جمعیت

کم رنگتر: کمتر از یک درصد

کشورهایی با بیشترین جمعیت مهاجر

ردیف
کشور
جمعیت مهاجرین
درصد از کل جمعیت
۱
آمریکا
۳۸۳۵۵۰۰۰
۱۲.۸۱
۲
روسیه
۱۲۰۸۰۰۰۰
۸.۴۸
۳
آلمان
۱۰۱۴۴۰۰۰
۱۲.۳۱
۴
اوکراین
۶۸۳۳۰۰۰
۳.۶۶
۵
فرانسه
۶۴۷۱۰۰۰
۱۰.۱۸
۶
عربستان
۶۳۶۱۰۰۰
۲۵.۲۵
۷
کانادا
۶۲۰۰۰۰۰
۱۸.۷۶
۸
هند
۵۷۰۰۰۰۰
۰.۵۱
۹
انگلیس
۵۴۰۸۰۰۰
۸.۹۸
۱۰
اسپانیا
۴۷۹۰۰۰۰
۱۰.۷۹
-
ایران
۱۹۵۹۰۰۰
۲.۸

کشورهایی با بیشترین درصد مهاجر

ردیف
کشور
درصد مهاجران ازکل جمعیت
۱
قطر
۷۵.۹
۲
امارات
۷۱.۴
۳
کویت
۶۲
۴
بحرین
۴۲.۲۲
۵
سنگاپور
۴۲.۰۶
۶
اردن
۳۹.۰۱
۷
لوکزامبورگ
۳۷.۴۲
۸
عربستان
۲۵.۲۵
۹
عمان
۲۴.۴۶
۱۰
استرالیا
۱۹.۹۳