به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم: رئیس انجمن باروری و ناباروری ایران از وجود ۲ میلیون زوج نابارورایرانی خبر داد.

محمد ابراهیم پارسانژاد افزود: براساس ۱۵ مطالعه اپیدمیولوژیک انجام شده در کشور نشان داده شده است که ۱۲ درصد زوج های ایرانی نابارور هستند که با توجه به این آمار حدود ۲ میلیون زوج نابارور نیازمند به درمان در کشور وجود دارد.

پارسانژاد ادامه داد: از فعالیت های عمده انجمن باروری و ناباروری ایران همکاری با ۶۰ مرکز ناباروری جهت رسیدگی به امور این نیازمندان با استفاده از پوشش بیمه خدمات درمانی و همچنین رعایت اخلاق پزشکی است و در حال حاضر نیز برای تعیین تعرفه های خاص ناباروری و همچنین برای تحت پوشش درآوردن بیشتر خدمات ناباروری در حوزه بیمه ها تلاش می کنیم.

وی به همکاری با مراکز ناباروری جهت تهیه راهنماهای بالینی که انجمن باروری و ناباروری ایران مسئولیت آن را بر عهده دارد اشاره کرد و بیان داشت: اجرای دوره های بازآموزی در مقاطع مختلف نیز از دیگر فعالیت های انجمن باروری و ناباروری ایران به حساب می آید.