به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگارانجوان: سرسربازی که مورد حمله وحشیانه این دو نفر قرار گرفته، در منطقه «وولویچ» در جنوب شرقی لندن بریده شده است. همچنین یکی از آنها، شاهدان این صحنه را تهدید کرده که هر گز جان سالم به در نخواهند برد.
به منظور رسیدگی به جنایت وحشیانه دو مرد به یک سرباز در شهر لندن و بریدن سر او، کابینه انگلیس جلسه اضطراری تشکیل داد.
گفته می شود سرسربازی که مورد حمله وحشیانه این دو نفر قرار گرفته، در منطقه «وولویچ» در جنوب شرقی لندن بریده شده است. همچنین یکی از آنها، شاهدان این صحنه را تهدید کرده که هر گز جان سالم به در نخواهند برد.
گفتنی است پلیس انگلیس به این دو قاتل تیر اندازی و آنها را زخمی کرده است. یکی از افرادی که هدف شلیک پلیس قرار گرفته بود به ناظرانی که با حیرت او را می نگریستند گفت: «باید با آنها که با ما می جنگند، مبارزه کنیم. موشک، جواب موشک. عذر می خواهم که زنان امروز مجبور شدند این صحنه را ببینند، اما در سرزمین ما، زنان ما هم مجبورند چنین صحنه هایی ببینند. مردم، شما هرگز ایمن نخواهید بود. دولتتان را از بین ببرید، آنها به شما اهمیت نمی دهند.»
شبکه تلویزیونی آی تی وی در پی این حادثه، گزارش داد: کابینه دولت انگلیس جلسه اضطراری تشکیل داد و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس آن را «کاملاً تکان دهنده» خواند.