ملت ایران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در پنجمین مرحله از پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری، ۱۸۰ هزار تومان به حساب ۷۴۰ هزار نفر از بازنشستگان واریز شد.

اسدالله عباسی با اشاره به اینکه در این مرحله، ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، افزود: این مبلغ براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، به حساب بازنشستگان واریز شد. عباسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان و افزایش حقوق آنها به صورت سالانه گفت: هر سال این افزایش حقوق در ماه مرداد اعمال می شد، اما امسال با کمک دولت قرار شده است تا پایان خرداد اعمال شود.

وی همچنین درباره بیمه طلایی بازنشستگان کشوری گفت: به زودی عملیات مربوط به استمرار این بیمه و پوشش افراد تحت تکفل بازنشستگان با حضور رییس جمهور آغاز می شود. عباسی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۴۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری از وام کم بهره ۴ درصد استفاده کرده اند، گفت: امسال نیز به ۸۰ هزار نفر از متقاضیان وام ضروری پرداخت می شود.

وی افزود: در این طرح هر یک از بازنشستگان می توانند از ۵۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات بانکی بهره مند شوند. وزیر کار همچنین از تلاش این وزارتخانه برای افزایش تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه خبر داد.