به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از تعویض کارت های پایان خدمت صادر شده از سال ۷۰ از امروز اول خرداد ماه خبر داد.
سردار کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: از امروز اول خرداد برابر اعلام های قبلی تمام کسانی که از سال ۷۰ به بعد کارت پایان خدمت برای آنها صادر شده باید نسبت به تعویض آن تا پایان سال از طریق دفاتر خدمات انتظامی اقدام کنند.
سردار کریمی تاکید کرد کسانی که از سال ۷۵ کارت پایان خدمت خود را دریافت کرده اند تا اول تیرماه فرصت دارند نسبت به تعویض کارت پایان خدمت خود اقدام کنند و در صورتیکه در این مدت به دفاتر خدمات انتظامی ما مراجعه نکنند بعد از اول تیرماه کارت های سال ۷۵ به بعد فاقد اعتبار می شوند و نمی توانند از خدمات کارت پایان خدمت استفاده کنند.