ملت ایران: امارات در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بیشترین درآمد را از محل گردشگری در سال ۲۰۱۲ داشته است.

براساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی، امارات در سال۲۰۱۲ در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بیشترین میزان درآمد را از محل صنعت گردشگری داشته است. این کشور حاشیه خلیج فارس با حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد از محل صنعت گردشگری در صدر کشورهای منطقه خاورمیانه و رتبه ۳۱ جهان قرار گرفت.

از سوی دیگر، عربستان نیز که هر ساله میزبان میلیون ها گردشگر مذهبی از سراسر جهان است با کسب درآمد ۷میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری در رتبه دوم خاورمیانه و ۳۵ جهان قرار گرفت. براساس این گزارش، کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۷ میلیارد دلار از محل صنعت گردشگری درآمد داشته اند.

البته در همین زمان با وجود افزایش درآمد کشورهای این منطقه از محل صنعت گردشگری، تعداد گردشگران آن از ۵۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ به حدود ۵۲ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت.