خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده است که : برخی دختران دانش آموز بعد از ازدواج از دبیرستان اخراج می‌شوند که درصدد لغو این قانون هستیم.