دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در مصاحبه با اخبار صدا از سقط جنین و عوارض ناشی از آن پرده برداری کرد و گفت : سالانه حدود ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران روی می‌دهد که معادل یک سوم زادو ولدهای سالانه کشور است که این عدد بسیار بالا یکی از تهدیدهای جدی کاهش جمعیت کشور است.