مسعود باقرزاده کریمی مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها با اشاره به رسیدگی به تالاب‌ها اظهار کرد: باید به واسطه مسئولیتی که در قبال تالاب‌ها داریم و آن‌ها را سطح بندی کنیم، یکسری تالاب‌ها ساحلی دریایی هستند که با چالش نیاز آبی مواجه نیستند.

 

او درباره آلودگی تالاب‌ها گفت: آلودگی آن‌ها در جنوب کشور بیشتر نفتی و در شمال کشاورزی و فاضلاب‌های نیتراتی است.

 

کریمی تصریح کرد: در تالاب‌های کویری و فلات مرکزی میزان تبخیر بسیار بیشتر از بارش است و در نتیجه با کم‌آبی و ایجاد میدان‌های گرد و غبار روبرو هستند.

 

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها گفت: نکته مهم در انتخاب تالاب‌ها و تلاش برای احیای شان کارکرد‌های اکولوژیکی آن هاست؛ تالاب‌ها مهم‌ترین تولید کننده حیات گیاهی و جانوری هستند چرا که بیشترین تنوع را دارند.

 

او با اشاره به دستاورد‌های اخیر در حوزه تالاب‌ها گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه که بسیار هم مهم است؛ قانون تالاب‌ها بود و دیگری شکل گیری ستاد ملی تالاب‌ها که در این ستاد فرابخشی است و مسئولیت تالاب را به دولت می‌سپارد. رئیس‌جمهور مسئول تالاب است و اعضای حقیقی دارد بخش‌های غیردولتی و متخصصان و دانشگاه هم با حق رای در این ستاد حضور دارند.

 

کریمی عنوان کرد: به لحاظ اکولوژیکی و تجاربی که بشر در حفظ تالاب‌ها دارد، نباید در وضعیت تالاب دخالت کنیم در اینکه تالاب زمان بیشتری آب خود را نگه می‌دارد.

 

او مطرح کرد: برای اینکه تالاب به وضعیت مطلوب برسد باید چند اتفاق رخ دهد. یکی این است که رویکرد دولت سازگار با تغییر اقلیم باشد و خودش را با طبیعت سازگاری کند و نمونه اش می‌شود اینکه انتقال آب انجام نگیرد. انتقال آب به این منظور که بخواهیم در کویر، صنعت فولاد و توریست داشته باشیم پس باید آب هم از آنجا ببریم.