تک فرزندی برای جامعه نیز معایبی در بر دارد و به نوعی رواج تک فرزندی در خانواده‌های تحصیل کرده بیشتر دیده می‌شود و این امر  می‌تواند سبب کاهش متوسط ضریب هوشی افراد در یک جامعه شود‌ و جمعیت کشور رو به میانسالی می‌رود و شادابی هم کمتر در اقشار مختلف مشاهده می‌شود‌.

 

مزیت‌های معدود تک فرزندی در کنار معایب بی شمار آن به چشم نخواهد آمد و جامعه‌ ای که به سمت تک فرزندی برود جامعه ای فاقد نیروی انسانی خلاق و مناسب است و کودکان در چنین جامعه‌ای  تبدیل به انسان‌های درونگرا و فاقد توانایی ارتباطاتی خواهند شد.

 

در راستای این موضوع امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی تصریح کرد: زوجین با اعتقاد بر اینکه فرزند کمتر، زندگی بهتری را به همراه دارد،پدیده تک فرزندی را رقم زده و امروزه چنین رفتاری یک نوع پرستیژ و حتی به نوعی مد محسوب می‌شود.

 

وی در خصوص آسیب‌های تک فرزندی برای جامعه اظهار کرد:‌ کمبود نیروی انسانی و کاهش جمعیت از مشکلات اساسی تک فرزندی است‌ و هنگامی که نیروی انسانی کاهش یابد، برای تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر، مهاجرت به داخل صورت می‌گیرد، در نتیجه چنین رفتاری تجانس فرهنگی جامعه  را نیز بر هم خواهد زد‌ و مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت.

 

قرائی مقدم افزود: کاهش جمعیت یک بحران جدی است که شاید اکنون مورد توجه قرار نگیرد، اما با افزایش مسئله تک فرزندی در آینده جامعه شاهد مهاجرت نیروی کار به کشور خواهیم بود‌‌‌ و  تبعات این مسئله از فرار مغزها نیز بیشتر است.

 

بنابراین رسانه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهای مربوطه برای بالا بردن آگاهی مردم از آسیب‌های تک فرزندی نقش مهم و  موثری را بر عهده دارند و شاید با بالا بردن آگاهی مردم آسیب‌های این مسئله در جامعه کاهش یابد‌.