سردار رضا بنی اسدی فر پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: احساس امنیت عمومی در جامعه مهم تر از خود امنیت است.

وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری در تصادفات درون شهری 62 فقره حادثه فوتی، دو هزار و 978 فقره حادثه جرحی در سطح استان رخ داده است و در مجموع این حوادث 65 نفر فوتی و سه هزار و 676 نفر مجروح شده اند.

بنی اسدی عنوان کرد: در چهار ماه نخست سال جاری متاسفانه شاهد افزایش 11 درصد تعداد فوتی ها، چهار درصد افزیش تعداد تصادفات جرحی، پنج درصد افزایش مجروحان در درون شهرهای استان هستیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: در تصادفات برون شهری در چهار ماه نخست سال جاری در سطح استان کرمان 234 حادثه فوتی، هزار و 39 فقره حادثه جرحی به وقوع پیوسته که در حوادث هزار و 695 نفر مجروح و 295 نفر کشته شده اند.

وی گفت: در حوزه برون شهری تعداد حوادث فوتی 15 درصد، حوادث جرحی 11 درصد، تعداد مجروحین 16 درصد، تعداد فوتی ها 19 درصد در چهار ماه نخست سال جاری افزایش داشته است.

بنی اسدی فر تصریح کرد: در چهار ماه نخست سال جاری 360 نفر در جاده های برون و درون شهر جان خود را از دست داده اند که عمدتا افراد موثر جامعه و سرپرست خانواده بوده اند که این امر جبران ناپذیر است.

فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد: در مجموع تصادفات برون و درون شهری در چهار ماه نخست سال جاری 296 فقره تصادفات فوتی، چهار هزار و 17 نفر مجروح، 360 نفر کشته شده اند که 77 درصد تصادفات در این مدت در درون شهرها و 23 درصد در بیرون از شهر ها اتفاق افتاده است.

وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری 18 درصد متوفیان در تصادفات شهری و 82 درصد در جاده های استان کرمان جان خود را از دست داده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: بیشترین آمار متوفیان در تصادفات مربوط به خودروی پراید است.