به گزارش ملت ایران، آیت‌الله مکارم‌ شیرازی از مراجع تقلید کشورمان تاکید کرد: خودرو، حریم خصوصی محسوب نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با بالاکشیدن و پایین‌آوردن شیشه خودرو نمی‌شود تعریف حریم خصوصی را تغییر داد و کسانی که این نظر را دارند، غرض داشته و به دنبال شکستن قبح این مسائل هستند.