طرح آمارگیری از فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوار یکی از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارهای کشور و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور برای اولین بار در سال 1393 و سپس در سال 1394 به اجرا در آمده است.

در این طرح، با مراجعه به خانوارهای شهری نمونه، اطلاعاتی در مورد رفتارهای فرهنگی افراد 18 ساله و بیشتر خانوارهای شهری مانند مطالعه (وضعیت مطالعه کتاب و روزنامه(چاپی و الکترونیکی)، میزان مطالعه، تعداد عناوین کتاب های مطالعه شده)، سینما وتئاتر (وضعیت رفتن به سینما و تئاتر و دفعات آن ها)، ورزش (وضعیت انجام ورزش، مدت زمان انجام ورزش، رشته‌های ورزشی)، موسیقی (وضعیت گوش دادن به موسیقی، مدت زمان و سبک موسیقی)، تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران و ماهواره (وضعیت تماشا در روزهای غیرتعطیل و تعطیل، مدت زمان و نوع برنامه)، چگونگی انتخاب پوشاک (روش‌های انتخاب و اولویت نوع)، مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست فود و غذای بیرون از منزل و نظرات در مورد ازدواج جوانان (سن مناسب و معضلات) جمع‌آوری شده است.

نتایج این طرح که در سال1394 انجام شده نشان می‌دهد: حدود 68 درصد افراد 18 ساله و بیشتر باسواد شهری که معادل 25 میلیون و 68 هزار و 641 نفر هستند، طی سال گذشته مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، ۹.۷درصد از افراد شهری که مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، تا یک ساعت، ۲۱.۷درصد، یک تا دوساعت و بقیه این افراد (۶۸.۶ درصد) بیشتر از سه ساعت در هفته مطالعه کردند.

همچنین 13 میلیون و 684 هزار و 960 نفر(۳۷.۱ درصد) از افراد 18ساله و بیشتر باسواد شهری، در طی یک هفته روزنامه مطالعه کرده‌اند و حدود ۲۰.۹ درصد معادل هشت میلیون و 585 هزار و 937 نفر از افراد 18ساله و بیشتر شهری در سال گذشته به سینما رفته‌اند.

علاوه بر این، ‌از هشت میلیون و 585 هزار و 937 نفر افراد 18ساله و بیشتر شهری که به سینما رفته‌اند، سه میلیون و 295 هزار و 76 نفر معادل حدود ۳۸.۵ درصد یک بار، دو میلیون و 254 هزار و 678 نفر معادل ۲۶.۳ درصد دوبار و 832 هزار و 988 نفر معادل ۹.۷ درصد نیز شش بار و بیشتر به سینما رفته‌اند.

همچنین نتایج دیگر این طرح نشان می‌دهد که حدود ۵.۵ درصد معادل دو میلیون و 261 هزار و 788 نفر از افراد 18ساله و بیشتر شهری در سال گذشته به تئاتر رفته‌اند. در روزهای غیرتعطیل 94 درصد و در روزهای تعطیل 92 درصد از افراد 18ساله و بیشتر شهری، به تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌اند.

از مجموع افراد 18ساله و بیشتر شهری، ۲۷.۴ درصد در روزهای غیرتعطیل برنامه‌های ماهواره را تماشا کرده و در روزهای تعطیل، درصد افراد تماشا کننده ماهواره به ۲۶.۱ درصد کاهش یافته است. حدود ۴۴.۲ درصد افراد 18 ساله و بیشتر شهری که معادل 18 میلیون و 207 هزار و 611 نفر بوده، اظهار کرده‌اند که ورزش می‌کنند. هفت درصد از افرادی که ورزش کرده‌اند، کمتر از 15 دقیقه، ۲۰.۴ درصد، 15 تا 30 دقیقه و بقیه این افراد (۷۲.۶ درصد) بیشتر از 30 دقیقه در روز ورزش کرده‌اند.

همچنین نرمش و پیاده‌روی با ۶۱.۵ درصد، آمادگی جسمانی و ایروبیک با ۱۶.۱ و فوتبال با ۱۳.۴ درصد، رشته‌هایی بوده‌اند که بیشترین فراوانی را در انجام ورزش توسط ورزشکاران به خود اختصاص داده‌ بودند. ۶۵.۵ درصد از افراد 18 ساله وبیشتر شهری اظهار کردند که پوشاک خود را با توجه به تبلیغات محیطی انتخاب می‌کنند، ۱۹.۱ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ۱۳.۳ درصد مطابق مد در جامعه، ۱.۳ درصد بر اساس مشاهده برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۰.۸ درصد با توجه به شبکه‌های اجتماعی و ۰.۱ درصد بر اساس برنامه‌های ماهواره‌ای پوشاک خود را انتخاب می‌کنند.

نتایج دیگر این طرح نشان می‌دهد که 84 درصد افراد 18ساله و بیشتر شهری در یک هفته شیر مصرف کردند. از این تعداد حدود 12 درصد یک لیوان در هفته و 15درصد بیش از هفت لیوان شیر در هفته مصرف کردند، ۵۰.۸ درصد افراد 18ساله و بیشتر شهری در هفته نوشابه مصرف کردند که از این تعداد حدود ۱۹.۳ درصد یک لیوان در هفته و ۳.۹ درصد بیش از هفت لیوان نوشابه در هفته مصرف کردند.

۴۷.۴ درصد افراد 18 ساله و بیشتر شهری اظهار داشتند که در سال 1394 در ماه قبل از آمارگیری فست فود مصرف کردند از این تعداد ۱۸.۷ درصد یک‌بار و ۲.۶ درصد بیش از پنج بار در ماه فست فود مصرف کردند.

همچنین مهمترین معضل ازدواج جوانان از دیدگاه افراد 18 ساله و بیشتر شهری، به ترتیب بیکاری با 74 درصد، نداشتن شغل دایم با ۵۴.۴ درصد، مشکل تهیه مسکن با ۵۴.۱ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست ۳۳.۵ درصد، پیدا نشدن فرد مناسب ۳۰.۳درصد و مسئولیت ناپذیری جوانان ۲۰.۸ درصد بوده‌است.