جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای مراعا مانده لایحه بودجه علی لاریجانی درخصوص برداشت از محل صندوق توسعه ملی گفت:این موارد به ویژه آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها به صورت اجمالی با مقام معظم رهبری مطرح شد و مقام معظم رهبری به مسئله آبرسانی به روستاها عنایت دارند و اجمالا اجازه دادند که در مجلس به آن ورود شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید ایراد قانون اساسی به برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی همانند آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها گرفته شود؛ چرا که با مقام معظم رهبری دراین خصوص صحبت شده است.