معصومه ابتکار در جلسه شورای اداری خوزستان و کارگرده ملی مبارزه با ریزگردها اظهار کرد: یکی از اولین مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست که در سال 92 احیا شد و زیر نظر رئیس جمهور اداره شد تشکیل و فعالیت مجدد ستاد مبارزه با گرد و غبار بود.
ابتکار اضافه کرد: این ستاد ملی با 12 عضو هیئت دولت تشکیل و با مطالعات منشأ گرد و غبار و طبقه بندی کانون ها از نظر بحرانی بودن و تعیین برنامه های استانی و شرح وظیفه دستگاه ها شکل گرفته و فعالیت خود را شروع کرد.
وی بیان کرد: ستاد یک ساز و کار فرابخشی بود که در اولین جلسه شورای عالی محیط زیست با اهمیت دولت یازدهم آغاز به کار کرد و از آن موقع تاکنون کارهای مختلفی را انجام داده است.
ابتکار افزود: تمام کانون های گرد و غبار کشور را شناسایی و استان ها نیز برنامه های مقابله خود را تدوین کرده است. بیش از 70 نوع از شرکت های داخلی دانش بنیان برای مالچ گیاهی جایگزین مالچ نفتی پیشنهاد ارائه دادند که کارگروه های علمی نقش تثبیت آنها را بررسی می کند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: این ستاد جلسات استانی و ملی را تشکیل می دهد تا برنامه ها را کنترل و رصد کند. حاصل فعالیت این ستاد، چند مصوبه دولت و مهمترین آن مصوبه سال 93 خاص خوزستان و البته با توجه داشتن به سایر استان ها بوده است.
ابتکار در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مطالبات مردم خوزستان در مصوبه سال 93 در نظر گرفته شده است، گفت: مشورت های بین المللی را انجام و یکی از این نشست ها را در همین شهر اهواز برگزار کردیم. از پیش بینی طوفان که هواشناسی مسئولیت دارد تا برنامه های اجرایی که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارد تا سازمان حفاظت محیط زیست همه کارها برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد: موضوع گرد و غبار در حقیقت ریشه آن در مدیریت سرزمین و خاک است منتها اینجا از منظر هوای سالم به آن نگاه می کنیم پس ملاک ما دستگاه های رصد سنجش آلودگی هوا است.
ابتکار خبر داد: در حال حاضر 22 دستگاه سنجش آلودگی هوا در 17 شهر خوزستان فعال کردیم و کیفیت هوای روزانه را اعلام می کنند. هرچند هنوز نیاز به دستگاه های بیشتری داریم ولی همین دستگاه های فعلی نیز کار پیش بینی طوفان و بروز گرد و خاک را انجام می دهند.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: جدی گرفتن بحث ارزیابی طرح ها از جمله سدها و طرح های انتقال آب یکی دیگر از کارهای مهم است. هیچ طرحی بدون ارزیابی محیط زیست در این دولت اجرا نشده ولی متأسفانه 176 طرح بزرگ از قبل بدون این ارزیابی ها داریم که خوزستان را هم شامل می شوند.
ابتکار با اشاره به احیای تالاب هورالعظیم و وضعیت مناسب آن در کنار احیای تالاب شادگان گفت: این دو تالاب از جمله تالاب های مهم استان است که با معیشت مردم ارتباط مستقیمی دارد. برای اینکه نشان دهیم خوزستان مظلوم واقع می شود مراسم روز جهانی تالاب را نیز در این استان برگزار کردیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان کرد: با اولین بارش های پائیزه در خوزستان در 92 تعداد 17 هزار و 800 نفر به بیمارستان رفتند، سال بعد 18 هزار نفر و سال 94 نیز این آمار به 24 هزار نفر رسید. از سال 93 مطالعات را انجام دادیم که مشخص شد حساسیت به پولن درخت کونوکارپوس است که با هماهنگی استاندار هرس کامل این درختان قبل از رسیدن فصل پاییز و گرده افشانی درخت انجام و در نهایت امسال فقط دو هزار نفر به بیمارستان ها مراجعه کردند.
ابتکار در ارتباط با انجام کارهای بین المللی گفت: در خصوص کانون های گرد و غبار عراق نیز رایزنی هایی را انجام دادیم. در جلسات متعددی خواستار احیای تالاب های کشور عراق شده ایم ولی متأسفانه دولت ترکیه با سدسازی هایی که انجام داد 35 میلیارد مترمکعب آب دجله و فرات را ذخیره کرده که در خشک شدن تالاب های عراق و تشدید کانون های گرد و غبار این کشور تأثیر بسیاری دارد.
موضوع گرد و غبار را به عنوان یک مسئله جهانی در سازمان ملل مطرح کردیم و تاکنون چهار قطعنامه در این موضوع صادر و باعث تدوین طرح جهانی در این زمینه شده است.
وی تصریح کرد: اجبار کشورهای منطقه به ایفای مسئولیت های خود در زمینه ریزگردها را با کمک سازمان ملل انجام خواهیم داد. همچنین از کمک های نفی این سازمان نیز برای حل مسئله ریزگردها کمک می گیریم.