محمد مهدی تندگویان در گفت و گو با شهرفردا با بیان اینکه بلند مرتبه سازی هایی که قدیمی بوده و سابقه طولانی دارند دارای مشکل کمبود مستندات سازه و جزئیات ساخت هستند، اظهار کرد: مشکل اساسی هم این است که ما در تهران چیزی به عنوان بروزرسانی اطلاعات سازه ها نداریم.

وی افزود: در طی سال های گذشته اطلاعات مربوط به برج هایی مانند پلاسکو باید بارها بروزرسانی می شد و از آنجا که این اتفاق نیفتاده مطمئنا اطلاعاتی در خصوص بسیاری از برج های شهر تهران در دست نیست.

این عضو شورای چهارم یادآور شد: متاسفانه در معابری که حتی برای یک برج هم جایی نداریم اکنون چندین برج کنار هم ساخته شده است. در حالی که حتی امکان تردد خودروهای آتش نشانی و اطفای حریق در ارتفاع هم در این معابر وجود ندارد.

تندگویان تاکید کرد: شانسی که در پلاسکو آوردیم این بود که دو معبر عریض در اطرافش بود اما بسیاری از برج های ما در مکان هایی ساخته شده اند که امکان ورود خودروهای آتش نشانی و اطفای حریق آنها وجود ندارد. یعنی حتی اگر تجهیزات هم داشته باشیم باز هم در اطفای این ساختمان ها به مشکل بر می خوریم. مگر اینکه سیستم اطفای داخلی داشته باشند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه دیگر اطفای حریق از بیرون ساختمان در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است است، تصریح کرد: با تجهیزات جدیدی که وجود دارد خود سازه باید آمادگی کامل برای اطفا را داشته باشد و مصالحی که در آن به کار رفته باید در برابر حریق مقاوم باشد که می شود پیشگیری از آتش سوزی که در 40 درصد از برج های تهران رعایت نشده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیشترین نگرانی ما در بحث ایمنی مربوط به زلزله است. زیرا ناظران اجرا بیشتر دغدغه خطرپذیری زلزله را دارند و کمتر به موضوعات اطفا می پردازند که خود از دردسرهای اساسی برج های ما محسوب می شود.