احمد شجاعی با اشاره به کشف دو قطعه از پبکر جانباختگان حادثه پلاسکو، گفت: قطعاتی از منطقه هرندی کشف شده است که به پزشکی قانونی ارجاع شده و اقداماتی از قبیل پیکرشناسی، آزمایشات تخصی و اخذ نمونه DNA به منظور احراز هویت روی آنها انجام خواهد شد.

وی در خصوص احراز هویت بر روی این پیکرها، گفت: ممکن است قطعات کشف شده مربوط به پیکر جانباختگان احراز هویت شده نباشد چرا که یکی از این قطعات کشف شده، قطعه بزرگی از بخشی از بدن است با این حال اعلام نظر قطعی منوط به انجام آزمایشات است.

شجاعی تصریح کرد: اینکه قطعات کشف شده مربوط به هویت های جدید است یا خیر، پس از اتمام آزمایشات مشخص می شود و احتمالا تا فردا و نهایتا تا پس فردا این پیکرها احراز هویت می شوند.