دکتر علیرضا سعیدی، دبیرکل انجمنهای مردم نهاد عصر امروز در نشست تخصصی بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سانحه که در پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران برگزار شد، اظهار داشت: در مورد حادثه پلاسکو اطلاعات دقیق و موثقی نداریم و همه اطلاعات بر مبنای شنیده ها و مشاهدات هستند.

وی با بیان اینکه حادثه پلاسکو یک سانحه تلخ است ولی باید در جهت بهبود مدیریت بحران از آن درس گرفت.

سعیدی در خصوص این حادثه که در هفته گذشته رخ داد، خاطرنشان کرد: ساختمان پلاسکو 3 بار فروریزش کرده و یکی از دلایلی که کشته های آن زیاد نبوده این است که در مدت زمان 8 دقیقه ای، دو بار فروریزش داشته است.

وی ادامه داد: در این مدت زمان 8 دقیقه، عده زیادی از ساختمان خارج شدند.

سعیدی عنوان کرد: در حادثه ساختمان پلاسکو 7 طبقه آخر این ساختمان در ابتدا تخریب شدند و افرادی که در طبقه دهم در حال استراحت بودند به دلیل اینکه راه پله ها مسدود شده بود نتوانستند از مسیر اضطراری یا همان راه پله ها به طبقات زیرین بروند.

دبیرکل انجمنهای مردم نهاد در ادامه اظهار داشت: در مراحل آواربرداری نیروهای امدادی توانستند به لباس ها و لوازم و تجهیزات آتش نشان ها دست بیابند زیرا آتش نشان ها به هنگام خروج، این لباس ها را در راستای سبک کردن خود خارج کردند.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته در ساختمان پلاسکو چندین مورد خودکشی وجود داشته به همین دلیل پنجره های این ساختمان فنس کشی شده بنابراین نیروهای امدادی به هنگام امدادرسانی با این مانع مواجه شدند.

سعیدی اظهار داشت: ساختمان پلاسکو از نوع سازه های خاصی بوده که به شدت پیرامون آن تقویت شده بود ولی قسمت های داخلی آن ضعیف تر بوده اند.

وی تصریح کرد: زمانی که طبقات از پائین فروریزش کردند طبقات بالایی به پائینی رسیدند و از خارج ساختمان به گونه ای که انفجاری رخ داده به نظر رسیده است.

سعیدی با بیان اینکه برخی از افراد انتشار دود سفید را ناشی از انفجار می دانستند ولی این گونه نبوده است، ادامه داد: وجود هوا در زیر آوار و دود حاصل از سوختن لباس هایی با پایه های نفتی و سوختن اجزای فلزی باعث انتشار دود سفید شده است و نمی توان گفت که انفجاری رخ داده است.