اسماعیل ظریفی‌آزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی کارگران گفت: طبق قانون، عیدی امسال کارگران معادل 60 روز (دو ماه حقوق) کارگر است؛ البته به شرطی که این میزان از 3 برابر پایه حقوق بیشتر نشود.

وی افزود: با این حساب حداقل عیدی برای کارگران یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر آن 2 میلیون و 436 هزار تومان خواهد بود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس قانون مصوب سال 1370 در صورتی که میزان کارکرد کارگر در طول سال کمتر از یک سال تمام باشد عیدی وی به نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ظریفی آزاد اظهار کرد: در خصوص کارگرانی که به صورت کارمزدی کار می‌کنند و یا به هر ترتیب مزد دریافتی آنان متغیر است، ملاک محاسبه دریافتی آخرین ماه کارکرد خواهد بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین عیدی کارگرانی که به صورت پاره وقت یا کمتر از ساعات کار تعیین شده قانونی به کار اشتغال دارند، عیدی بر مبنای 60 روز مزد محاسبه می شود لیکن سقف تعیین شده (90 روز حداقل مزد) به نسبت ساعات کارکرد و ماخذ حداکثر ساعت کار قانونی تعیین می شود.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: همچنین عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی محاسبه و پرداخت نخواهد شد بلکه عیدی این قبیل کارگران همانند کارکنان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران خواهد بود.

ظریفی‌آزاد با بیان اینکه عیدی کارگران از سوی کارفرمایان باید تا پایان سال پرداخت شود و پرداخت آن در سال آینده غیرقانونی است، در پاسخ به این سوال که در صورت عدم پرداخت عیدی تا پایان امسال و موکول شدن آن به سال آینده تکلیف چیست؟ گفت: کارفرمایان باید عیدی را حداکثر تا پایان سال پرداخت کنند و این یک الزام قانونی است.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار گفت: اگر عیدی کارگری تا پایان سال پرداخت نشود، تخلف کارفرما تلقی شده و امکان شکایت برای کارگر وجود دارد اما طبیعتا رسیدگی به شکایت به سال بعد موکول می‌شود؛ البته مراجع حل اختلاف نیز نمی‌توانند مبلغی اضافه تر از عیدی کارگر در نظر بگیرند.