سید جلال ملکی گفت: درحال حاضر کمیته آماریاب از سوی سازمان آتش نشانی درمحل حادثه تشکیل شده است.

وی افزود: به دنبال مشخص کردن آمار نهایی تعداد مصدومان ویا شهدای احتمالی این حادثه هستیم.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به اخبار منتشره، مبنی بر تماس برخی از آتش نشانهای گرفتار در زیر آوار با همکاران خود اظهار کرد: تاکنون تماس آتش نشانهای گرفتار در زیر آوار با نیروهای سازمان آتش نشانی تأیید نشده است.