شهروند 33 ساله کوبایی که در پاناما زندگی می کند همچون بسیاری از دیگر کوبایی ها که پس از خروج از کشورشان و اقامت در دیگر نقاط همجوار آمریکا قصد ورود به این کشور را دارند اکنون در واکنش به تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا در باره مهاجران غیر قانونی کوبایی­به شدت ابراز نگرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس سیاست­آمریکا در سال 1995، اگر مهاجران غیر قانونی کوبایی بتوانند خود را به خاک آمریکا برسانند واجد شرایط دریافت اقامت دایم در این کشور می شوند.

این در حالی است که در پی لغو این سیاست مهاجرت ، اکنون در صورتی که مهاجران غیر قانونی کوبایی حتی بتوانند وارد خاک آمریکا­شوند از این کشور اخراج می شوند.

لورنا پنا­ضمن انتقاد از تصمیمات اوباما گفت" پس از اینهمه آوارگی و دوری از وطن تمایل داشتیم به آمریکا مهاجرت کنیم که اکنون با جدیدترین اقدام واشنگتن مواجه شدیم ".

بسیاری از مهاجران کوبایی که با سپری کردن شرایط مکانی و زمانی بسیار سخت در نقاط مختلف پاناما زندگی می کنند در هیچ شرایطی حاضر نیستند به کشور خودشان بازگردند.

مهاجران کوبایی که با درهای بسته آمریکا و پیشتر نیکاراگوئه روبرو شدند اکنون ناگزیرند زندگی در­پاناما را تجربه کنند.

از سوی دیگر، مهاجران کوبایی که اکنون با لغو سیاست های دهه های گذشته روبرو هستند به امید آنکه شاید در دولت جدید آمریکا تحولاتی به نفع مهاجران غیر قانونی روی دهد، با عبور از گذرگاههای خطرناک و باتلاقی، جنگلی ­و رودخانه ها­تلاش می کنند خود را ­از طریق آمریکای جنوبی و کلمبیا به پاناما برسانند.