مراسم امضای قرارداد دفاعی - امنیتی ژاپن و کره جنوبی در سئول با حادثه جالبی روبه رو شد.

خبرنگاران مستقر در مقر وزارت دفاع کره جنوبی به هنگام ورود سفیر ژاپن به ساختمان برای مراسم امضای قرارداد با وزیر دفاع کره، همگی دوربین هایشان را به نشانه اعتراض روی زمین گذاشتند و تصویری نگرفتند تا به عقد این قرارداد اعتراض کنند.
 

مردم کره خواهان عذرخواهی دولت ژاپن بابت اشغال این کشور در جریان جنگ دوم جهانی هستند.
تحریم خبری به سبک خبرنگاران کره جنوبی