بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوای امروز منتهی به ساعت 11 صبح عدد 156 را نشان می‌دهد که در این میان آلوده‌ترین نقاط تهران متعلق به ایستگاه‌های تربیت مدرس منطقه 6، شهرداری منطقه11، شادآباد منطقه18 و شهرداری منطقه 21 است.

همچنین ایستگاه های مسعودیه منطقه15، شهید محلاتی منطقه 14 و شهرری منطقه20 پاک‌ترین مناطق شهر تهران را تشکیل می دهند.

به گزارش ایسنا، شرایط هوای شهر تهران در حال حاضر در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه قرار دارد.