به گزارش باشگاه خبرنگاران تستیم «پویا» فردا یکشنبه 16 آبان ماه بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات میزبان نمایندگان رسانه های چهار کشور ترکیه، روسیه، چین و انگلستان برای تشریح دیدگاه های رسانه ای آنان خواهد بود.

برپایه این گزارش،‌ رییس دفتر خبرگزاری آناتولی در تهران، رییس دفتر خبرگزاری تصویری انگلستان TIMA ، رییس دفتر روزنامه ون هویی چین و مشاور مدیرعامل خبرگزاری روسیه امروز، سخنرانان بخش بین الملل بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات خواهند بود.