در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقا نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیرانه و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی با ابلاغ رئیس‌جمهور سازمان امور اجتماعی در کشور ایجاد می‌شود.

 

 
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد هفتمین جلسه مورخ 95.7.24 در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقا نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیرانه و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و تشکیل سازمانی چابک و کارآمد برای انسجام بخشیدن به فعالیت‌های حوزه‌ها و دستگاه‌های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره 8802-1/م مورخ 94.8.28 دفتر مقام معظم رهبری تصویب کرد که مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقا سطح یافته و در قالب سازمان تابعه وزارت کشور فعالیت کند که حسن روحانی روحانی رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ کرد.

همچنین رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، معاون وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور است و سازمان علاوه بر ماموریت های ذاتی وزارت کشور در حوزه اجتماعی، وظایف دبیرخانه شورای اجتماعی کشور را نیز برعهده خواهد داشت.