اکبر توکلی گفت: در شش ماه نخست سال جاری 26 هزار و 502 نفر در شهر تهران فوت کرده اند که از این تعداد 15 هزارو 302 نفر مذکر، 10 هزارو 825 نفر مونث و 375 نفر نوزاد بوده اند.

 

وی کمترین فوت شدگان را گروه سنی 5 تا 9 سال با 82پسر، 58 دختر و 9 نوزاد بیان کرد که به طور کلی 149 فوت شده را شامل می شود. این در حالیست که بیشترین آمار فوت شدگان هم مربوط به گروه سنی 65 سال به بالا می شود که 15 هزارو 4 نفر شامل 7889 مذکر و 7115 مونث است.

 

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 8118 نفر در خارج از سازمان دفن شده‌اند، تاکید کرد: از این رقم 4954 نفر مرد، 3114 نفر زن و 50 نوزاد است و آمار دفن در سازمان نیز 18 هزارو 384 نفرشامل10 هزارو 348 مذکر، 7711 نفر مونث و 325 نوزاد بوده است.

 

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: بیشترین علت فوت سکته قلبی با 2505 بوده که 1319 مرد، 1174 مونث و 12 نوزاد را شامل می شود. همچنین آلفرم قلبی با یک مورد فوتی کمترین علت مرگ تهرانی ها بوده است.

 

توکلی با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان تهران مربوط به منطقه 22 شهر تهران است که شامل 116متوفی مذکر و 74 مونث و یک نوزاد است. افزود: بیشترین تعداد فوت شدگان در بین 22منطقه پایتخت مربوط به منطقه 4 بوده که 1861 فوتی شامل 1063مرد، 793مونث و 5 نوزاد بوده است.