طبق نتایج یک تحقیقات دولتی از فرهنگ کار شدید ژاپن، یک پنجم نیروی کار ژاپنی در خطر مرگ ناشی از کار زیاد هستند.

صدها مورد مرگ مربوط به کار زیاد ناشی از سکته قبلی و خودکشی به همراه مشکلات سلامت حاد هر ساله در ژاپن گزارش می شوند و شکایتها و درخواستهایی برای مقابله با این مشکل را بدنبال داشته اند.

تحقیقات اخیر بخشی از نخستین گزارش رسمی درباره "کاروشی" یا مرگ ناشی از کار زیاد است که مورد تایید کابینه شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن قرار گرفته است.

در حالیکه تصویر معروف از کارمندانی که ساعتها پشت میز کار می‌نشینند و با آخرین قطار به خانه می روند، در حال تغییر است اما بسیاری از کارمندان ژاپنی نسبت به سایر همتایانشان در اقتصادهای توسعه یافته، زمان بیشتری را در اداره سپری می کنند.

طبق این تحقیقات، ۲۲.۷ درصد از شرکتهای ژاپنی تحت نظرسنجی در فاصله دسامبر سال ۲۰۱۵ تا ژانویه سال ۲۰۱۶، اعلام کرده اند بعضی از کارمندانشان بیش از ۸۰ ساعت اضافه کار در ماه داشته‌اند. کار بالاتر از این سقف است که تهدید مرگ را جدی می کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ۲۱.۳ درصد از کارمندان ژاپنی هر هفته به طور متوسط ۴۹ ساعت یا بیشتر کار می کنند که بالاتر از ۱۶.۴ درصد در آمریکا، ۱۲.۵ درصد در انگلیس و ۱۰.۴ درصد در فرانسه است.

در نظرسنجی اخیر به سطح بالای استرس مربوط به کار اشاره شده که فشار بر مقامات به منظور بهبود شرایط کار شرکتها را افزایش می دهد.