یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با اشاره به بدرفتاری برخی ماموران کنسولی و طولانی شدن فرایند صدور و هزینه بالای روادید در برخی سفارتخانه های اروپایی در تهران توصیه کرد: شهروندان در یک پویش مدنی به سفارتخانه هایی که برخورد موهن دارند مراجعه نکنند.

 

 
این مقام آگاه همچنین تصریح کرد:وزارت امور خارجه این بدرفتاری برخی سفارتخانه های اروپائی در تهران را با جدیت درگفت و گوهای کنسولی با دولتهای این کشورها مورد توجه مستمر قرار داده است.
 
وی یادآور شد: چندین سال است که در برخی از سفارتخانه های اروپایی در تهران فرآیند درخواست و صدور روادید از روال معمول خارج شده و متاسفانه با روش های غیر شفاف همراه شده است.
 
به گفته این مقام آگاه پرداخت هزینه برای دریافت نوبت تحویل مدارک، برخوردهای توهین آمیز برخی مامورین کنسولی این سفارت خانه ها، از جمله با کمال تأسف برخورد غیرقابل قبول برخی کارمندان محلی ایرانی با هموطنان عزیزشان، طولانی بودن فرآیند صدور روادید و هزینه بالای روادید در برخی نمایندگی های اروپایی که در بیشتر موارد حتی پس از رد درخواست روادید وجوه گزاف پرداختی نیز مسترد نمی گردد، از جمله این ناهنجاری هاست.
 
وی با اشاره به تلاش، توجه و گفت وگوهای مستمر کنسولی دستگاه دیپلماسی کشور با دولت های اروپایی در این زمینه افزود: این تلاش ها در بسیاری موارد به بهبود شرایط منجر شده است که البته هنوز با شرایط در شأن ملت بزرگ ایران فاصله دارد.
 
این مقام وزارت امور خارجه اضافه کرد: به نظر می رسد بهترین روش مردمی برای کمک به وزارت خارجه برای مواجهه شدید و اصلاح رفتار این دسته از سفارتخانه های خارجی، خودداری مردم عزیز و بزرگ منش ایران از مراجعه جز در موارد ضروری به سفارتخانه هایی است که با مراجعان برخورد موهن دارند.
 
وی گفت: حتما نباید با سفرهای غیرضروری تجاری و یا تفریحی این دولت ها به ادامه رفتار ناپسند کارگزارانشان تشویق شوند.
 
وی تاکید کرد: البته این پویش مردمی به معنی فراموش شدن وظیفه ذاتی و ملی وزارت امور خارجه نیست که با تمام توان و در موارد ضروری حتی با اقدام متقابل در جهت اصلاح وضعیت تلاش خواهد نمود.

 

*مردم وزارت امور خارجه را از هرگونه رفتار غیر معمول مطلع کنند
 
این مقام وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن توجه به پیشنهاد پویش مدنی فوق و نیز مطلع ساختن وزارت امور خارجه از هرگونه رفتار غیر معمول در فرآیند صدور روادید سفارت خانه های خارجی در تهران، این واقعیت را مد نظر قرار دهند که پرداخت مبالغ زیاد برای دریافت نوبت و صدور روادید به منزله موافقت و صدور روادید نیست و این وجوه صرفاً به عنوان هزینه بررسی از مراجعین اخذ شده و در بیشتر موارد حتی در صورت رد روادید مسترد نمی شوند.