گفتنی که لس آنجلس یکی از بزرگترین جمعیت ایرانیان ساکن امریکا را در خود جای داده است. اتش سوزی از بعدازظهر جمعه در سانتاکلاریتا آغاز شده است. بیش از 900 اتش نشان در حال تلاش برای مهار آتش هستند. گفته شده که افزایش دمای هوا علت اصلی این آتش سوزی بوده است. تاکنون تنها 10 درصد از اتش مهار شده است. علاوه بر ساکنان انسانی بیش از 400 حیوان در حیات وحش ان منطقه نیز خارج شده اند. 
 
بحران در لس آنجلس
 
بحران در لس آنجلس 
 
بحران در لس آنجلس 
 
بحران در لس آنجلس 
 
بحران در لس آنجلس 
 
بحران در لس آنجلس 
 
بحران در لس آنجلس
 
بحران در لس آنجلس
 

بحران در لس آنجلس