نحوه ریزش آبشارها باعث تفاوت در انواع آنها می شود: آبشار لبه ،بلوکه ، آب مروارید ، آبشار پنکه ای ، آبشار دم اسب ، یخی ،پرده ای و...

در ادامه به تماشای تصاویری از زیباترین آبشارهای دنیا می نشینیم:

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار ساترلاند در نیوزیلند

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار پلیتویک در کرواسی

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار آنجل در ونزوئلا-بلندترین آبشاردنیا-

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار یوسیمیتی در آمریکا

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار دتیان در مرز بین چین و ویتنام

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار 25 متری مک وی در آمریکا

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار گوکتا در پرو

زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار باتارا جرج در لبنان

زیباترین آبشارهای دنیا