رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای شهر کرمانشاه هم اکنون در وضعیت بحران قرار دارد.

ثریا قربانی با اشاره به ورود توده گرد و غبار به استان از شب گذشته، اظهار کرد: این توده باعث شده هوای شهر کرمانشاه امروز (15 تیر) در وضعیت بحران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از ساعت 21 شب گذشته افزایش غلظت گرد و غبار را داشتیم، میانگین شش ساعته امروز (24 شب گذشته تا 6 صبح) گرد و غبار شهر کرمانشاه را 678 میکروگرم بر مترمکعب هوا اعلام کرد.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این عدد بیانگر وضعیت بحران است.

به گفته قربانی، غلظت نرمال ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب هوا است و این یعنی غلظت ریزگردها اکنون بیش از 4.5 برابر میزان استاندارد است.

وی افزود: روند تغییر غلظت ذرات معلق موجود در هوای کرمانشاه فعلا تقریبا ثابت است، اما به گفته هواشناسی استان ممکن است تا ظهر از غلظت گرد و غبار کم شود.

ادارات کرمانشاه نیز امروز بدلیل گردوغبار با دو ساعت تاخیر آغاز بکار کردند.