غریب پور با اشاره به اینکه سن مصرف قلیان در چند سال اخیر از 25 به 15 کاهش پیدا کرده است، افزود: مصرف قلیان در بین دختران نیز بیشتر از پسران است.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تصریح کرد: علت این موضوع آگاه نبودن مردم از ضررهای مصرف قلیان و باورهای غلط در این زمینه است .

غریب پور خاطرنشان کرد: علاوه بر اماکن تفریحی و نوارساحلی هرمزگان در سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها نیز قلیان عرضه می‌شود.

وی اضافه کرد: در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در یک ماه گذشته‌،۱۰ سفره‌خانه و 27 مرکز عرضه قلیان در بندرعباس پلمب و 23 میلیون تومان جریمه نقدی شدند.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس بیان کرد: همچنین 108 مرکز عرضه قلیان در بندرعباس اخطار دریافت کردند و تعداد 180 عدد قلیان در مراکز عرضه غیر مجاز و 47 عدد قلیان نیز در طرح پاکسازی نوار ساحلی بندرعباس ضبط شد.

غریب پور اظهار کرد: بر اساس تحقیقات علمی‌، یک وعده مصرف قلیان معادل مصرف 50 تا 100 نخ سیگار است و با هر پک قلیان، حجم زیادی از دود که ماده اصلی آن نیکوتین است، وارد سیستم تنفسی فرد می‌شود.

وی در پایان گفت: بر این اساس حجم دودی که قلیان وارد بدن می‌کند، 10 تا 20 برابر دود ناشی از مصرف سیگار است.

استان هرمزگان از مراکز تولید تنباکو در کشور است و مصرف قلیان از دیرباز بین زنان و مردان میانسال این دیار رواج داشته است.