برترین ها: «Mike Dargas» هنرمند هایپررئالیست یا فراواقعیت آلمانی است. نقاشی های او می توانند به راحتی با عکس اشتباه گرفته شوند. این هنرمند نمایشگاه های زیادی برگزار کرده و هنرش کاملا شناخته شده است. او مهارت شگفت انگیز خود را با ایجاد پرتره های فوق واقعی همراه با کاغذ و مایعات به نمایش می گذارد.
 
نقاشی‌هایی که باور نمی‌کنید واقعی نیستند!
 
نقاشی‌هایی که باور نمی‌کنید واقعی نیستند!
 
نقاشی‌هایی که باور نمی‌کنید واقعی نیستند!
 
نقاشی‌هایی که باور نمی‌کنید واقعی نیستند!
 
نقاشی‌هایی که باور نمی‌کنید واقعی نیستند!
 
نقاشی‌هایی که باور نمی‌کنید واقعی نیستند!