نشریه موهن فرانسوی شارلی ابدو این بار به دنیای ورزش هم رحم نکرد و کاریکاتوری از "محمد علی کلی" بر روی جلد جدیدیترین شماره خود منتشر نمود.

 شارلی ابدو به محمد علی کلی هم رحم نکرد

گفتنی است؛ این نشریه فرانسوی که در توهین به مقدسات مسلمانان سابقه طولانی دارد در چند سال گذشته هم با انتشار کاریکاتوری از "پیامبر اسلام (ص)"  و"خدا"  موجی از نفرت و اعتراضات را در سراسر دنیا علیه خود برانگیخت.