احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمار تازه‌ای از طلاق و ازدواج ارائه داده است که مبتنی بر آن ازدواج در ایران باز هم کاهش یافته است. این در حالی است که یک جمعیت‌شناس می گوید: ازدواج کم نشده، بلکه تعداد جوانان دم بخت کم شده است.

ازدواج موقت در میان برخی افراد بدون نیاز به مراجعه به مراکز ثبت ازدواج و در حد یک قرارداد موقت بین دو نفره بسته می شود و دیگر هیچ نیازی از سوی طرفین برای مراجعه به مرکز مربوطه و ثبت آن احساس نمی‌شود. در آذر سال گذشته مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور از ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم در کشور خبر داد.

شیرین احمدنیا تصریح کرد: شرایط فرهنگی و مذهبی در ایران این فرصت را فراهم کرده که نسبت فزاینده از افراد جامعه که به دلایل مختلف امکان یا تمایل ازدواج دائم برایشان فراهم نیست، به ازدواج موقت و شرعی روی آورند. با این تفاسیر به نظر می رسد میزان ازدواج‌های موقت در کشور بیش از میزان ثبت شده است.

در ضمن درباره میزان ثبت ازدواج دائم در کشور نیز باید گفت نه تنها نرخ آن با کاهش مواجه نشده است، بلکه با بررسی جمعیت در آستانه ازدواج کشور باید میزان نرخ ازدواج‌های ثبت‌شده را مناسب با تعداد افراد در سن ازدواج دانست. اما در زمینه میزان طلاق نیز باید به این امر توجه داشت که کاهش آستانه تحمل زوجین، اشتغال زنانه، خیانت همسران، عدم درک متقابل، عدم انتخاب مناسب و... باعث افزایش نرخ طلاق در ۵سال اول تشکیل زندگی مشترک در کشور شده است.

کاهش ۲۲ درصدی ثبت ازدواج موقت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره وضعیت ثبت ازدواج‌های موقت گفت: قانون حمایت از خانواده ثبت این نوع از ازدواج‌ها را اجباری نکرده. به همین دلیل در سال گذشته تنها ۱۶۸ مورد در کل کشور ثبت شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است.