زلزله 4 ریشتری دیباج سمنان را لرزاند.
 
زلزله 4 ریشتری سمنان را لرزاند