رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت به تحلیل آخرین وضعیت خودکشی در کشور پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار خودکشی تا حدودی در مناطق روستایی افزایش یافته است.

دکتر احمد حاجبی روز یکشنبه در نشست کارشناسی وزارت بهداشت که با حضور وزیر برگزار شد، اظهار داشت: خودکشی به عنوان یک معضل بهداشتی قابل قبول است ولی ابعاد اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه یکی از اقدامات وزارت بهداشت در سال های اخیر راه اندازی سیستم ثبت خودکشی در نظام سلامت بوده است، گفت: در حال حاضر در هر نقطه از کشور که اتفاق بیفتد و تشخیص داده شود خودکشی است، اطلاعات آن جمع آوری و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت افزود: داده های ما نشان می دهد میزان اقدام به خودکشی در زنان بیشتر است ولی موارد فوت ناشی از خودکشی در آقایان بیشتر از زنان است.

حاجبی در ادامه به شایع‌ترین مسائل منجر به خودکشی اشاره کرد و ادامه داد: افراد بیکار به عنوان کسانی هستند که بیشتر از سایرین اقدام به خودکشی می کنند و در ادامه خانم های خانه‌دار قرار دارند.

وی با اعلام اینکه تا سال ۹۱، ۲۰ درصد در روستاها و ۸۰ درصد در مناطق شهری اقدام به خودکشی ثبت شده است، یادآور شد: این وضعیت از سال ۹۱ به بعد تغییر کرده است به طوری که سهم مناطق روستایی به ۳۰ و سهم مناطق شهری به ۷۰ درصد رسیده است.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت به موضوع سطح تحصیلی افرادی که اقدام به خودکشی می کنند اشاره و اظهار داشت: بیشترین موارد خودکشی در افراد دیپلمه دیده شده است و کمترین میزان خودکشی در افراد فوق لیسانی و بالاتر بوده است.

حاجبی تصریح کرد: تا سال ۹۲ آمار نشان می دهد در افراد مجرد اقدام به خودکشی بیشتر بوده است، اما از سال ۹۲ به بعد میزان اقدام به خودکشی در افراد متاهل بیشتر شده است.

وی با اعلام اینکه به طور متوسط ۲.۹ درصد موارد اقدام به خودکشی منجر به فوت می شود، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت برنامه پیشگیری از خودکشی و کاهش موارد فوت ناشی از خودکشی را در دستور کار دارد.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه پرخطرترین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند، کسانی هستند که سابقه قبلی اقدام به خودکشی داشته اند، توضیح داد: مداخلات وزارت بهداشت برای پیشگیری از خودکشی به دو گروه تقسیم می شود. نخست مداخلات قبل از خودکشی و دوم مداخلات بعد از بروز خودکشی است.

وی با اعلام اینکه بیماستان های وزارت بهداشت موظف هستند هر کسی با اقدام به خودکشی وارد اورژانس می شود، قبل از ترخیص توسط روانپزشک ویزیت شود، عنوان کرد: شایع ترین علت اقدام به خودکشی، مسمومیت است که ما از وزارت جهاد کشاورزی خواسته‌ایم در این زمینه سموم را رقیق کنند.

حاجبی همچنین به شایع‌ترین سن اقدام به خودکشی که بین ۱۵ تا ۲۴ سال است، اشاره کرد و گفت: مشاورین در مدارس می توانند با آموزش های وزارت بهداشت در بحث پیشگیری در خودکشی تلاش کنند.