عسل‌های تقلبی

مدیرعامل اتحادیه پرورش‌دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی تصریح کرد: برخی سودجویان با ذوب کردن نبات و گرفتن شیره آن و همچنین جوشانده شکر و با استفاده از آنزیم‌های غیرطبیعی و مواد شیمیایی و رنگ‌آمیزی مصنوعی، عسل‌های تقلبی روانه بازار می‌کنند و این سناریویی است که طی سال‌های گذشته بلای جان تولید عسل طبیعی شده است.

محمدعلی ناظری یادآور شد: با وجود آنکه شناسنامه‌دار کردن عسل از برنامه‌های تشکل‌های تولیدی و تأکیدات وزارت جهاد کشاورزی است، اما به‌کندی جلو می‌رود و می‌توان گفت هنوز توفیقی نداشته است.

ناظری تأکید کرد: شناسنامه‌دار کردن عسل‌های طبیعی تنها راه معیار کردن آنها از عسل‌های تقلبی است که باید برای اجرایی کردن آن از ظرفیت رسانه‌ای و افزایش اطلاعات مردمی و همچنین تعبیه هولوگرام و بسته‌بندی‌های متحدالشکل استفاده کرد که برای تشکل‌ها و پرورش‌دهندگانی که با کمترین سود ممکن فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند، امکان‌پذیر نیست.