خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد : در زمان حاضر تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰,۹۹ سانتی متر رسیده که نسبت به پایان شهریور سال گذشته با تراز ۱۲۷۰.۰۸ سانتی متر به میزان 91 سانتی متر و نسبت به ابتدای فروردین امسال 31 سانتی متر افزایش نشان می دهد.

وی گفت : این در حالی است که از زمان خشک شدن دریاچه ارومیه تا کنون این تراز برای اولین بار است که ثبت می شود.

ساعی بارندگی های اخیر،لایروبی 90 کیلومتر مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه،رها سازی آب پشت سدها و اتصال زرینه رود به سیمینه رود را از جمله عوامل و اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد.

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه شور جهان است که در 19 سال گذشته با بحران شدید کم آبی مواجه شد و از پهنه پنج هزار و 700 کیلومتری آن تنها حدود 10 درصد باقی مانده و با تداوم این مشکل هم اکنون در وضع بحرانی قرار گرفته است.

میزان آب موجود در دریاچه ارومیه پیش از وضع بحرانی آن تا 32 میلیارد متر مکعب نیز رسیده بود.

آب این دریاچه بسیار شور است و بیشتر از رودخانه های زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود، گدار، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می شود.

ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال گذشته با برنامه های اجرایی مدون در راستای تثبیت وضعیت فعلی دریاچه اقدام هایی را آغاز کرده است.

طرح احیای دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین پهنه آبی داخلی کشور و دومین دریاچه شور جهان در دو مرحله تثبیت و احیا انجام می شود که مرحله تثبیت آن سه سال و تا پایان سال آبی آینده برنامه ریزی شده و فرایند احیا نیز پس از آن با هدف رسیدن تراز آبی دریاچه به تراز اکولوژیک ۱۲۷۴,۱ متری و حجم حدود 14 میلیارد متر مکعبی آغاز می شود.