سبحان نعمتی هوادار 20 ساله که قصد داشت از بابل عازم تهران شود تا بازی تیم محبوبش پرسپولیس را مقابل استقلال در دربی 82 ببیند نزدیکی پل ورسک به علت لغزندگی جاده دچار سانحه رانندگی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در این سانحه رانندگی فقط سبحان جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر با پرتاب به داخل رودخانه جان خود را نجات دادند.

مراسم تشییع پیکر جوان ناکام امروز ساعت 15 در شهرستان بابل برگزار می‌شود.

به هر حال این هوادار پرسپولیس از دیدن برد پر گل تیم محبوبش در دربی 82 ناکام ماند.