محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه افتتاح همزمان 22 پروژه عمرانی، فرهنگی در منطقه 8 گفت: اولویت شهرداری تهران توسعه مترو است.از آنجایی که تمام اقدامات مترو، زیر زمین نیست و به چشم مردم نمی‌آید.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند که چرا شهرداری تهران کارهای عمرانی انجام نمی‌دهد و باید بگویم که براساس برنامه 1404، همه پل‌ها و بزرگراه‌ها ساخته شده و در بحث مترو نیز از برنامه جلوتر رفتیم.

شهردار تهران افزود: افراد بیکاری وجود دارند که فقط حرف می‌زنند که شهرداری کار نمی‌کند، البته مردم تهران فهیم‌تر از آن هستند که تحت تاثیر این سخنان قرار گیرند.

وی در بخش دیگر سخنانش به موضوع آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: آسیب‌های اجتماعی چهره شهر را تحت تاثیر خود قرار داده و شهرداری برای حل این مشکل دست به نیاز به سمت صاحبنظران دراز می‌کند. هرچند که اقدامات ما متکی به مطالعه دقیق و تجربه است.

شهردار تهران در ادامه گفت: شهرداری تهران همه کارتن‌خواب‌ها و معتادان نقاط مختلف شهر را جذب کرده و ما مدیون این افراد هستیم و نباید همه گناهان را به گردن این افراد بیندازیم چراکه بخشی از مشکلی که این افراد دارند بر گردن ماست و همه ما باید به نوبه خود در حل مشکل این افراد سهیم باشیم.