از فردا یک سامانه بارشی فعال از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور می شود، این بارش می تواند بر کاهش گردو خاک کمک کند.

 امیر سرکرده کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: در حال حاضر شدت گرد و غبار در خوزستان نسبت به دیروز کمتر شده است؛ اما با توجه به وزش باد های جنوب غربی این گرد و خاک با غلظت کمتر به کل نیمه غربی کشور رسید است و شهرهای جنوب آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، و حتی شهر تهران کم و بیش با این پدیده گردو خاک روبه رو هستند.

تصریح کرد: این شرایط همچنان پا برجا خواهد ماند و گرد و غبار را بر روی استانهای مرکزی با شدت کمتر خواهیم داشت.

سرکرده ادامه داد: از فردا یک سامانه بارشی فعال از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور می شود ؛ این سامانه بارشی باعث بارش باران بر روی نیمه غربی کشور خواهد بود و این بارش می تواند بر کاهش این گردو خاک کمک کند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: همچنین امروز شرایط گرد و غبار بر روی استان خوزستان کم شده است اما نقشه ها و مدل ها نشان می دهد. امروز با توجه به شروع وزش تند باد جنوبی تا 60کیلومتر بر ساعت بر روی کشور عراق و شمال عربستان و همچنین خوزستان مرز ایران و عراق این شرایط گرد و غبار امروز ادامه خواهد داشت.

سرکرده توضیح داد: فردا دوشنبه به ترتیب استانهای کرمانشاه ، ایلام و کردستان شرایط بارش دارد و به تدریج در روز سه شنبه ادامه خواهد یافت و عمده بارشها تا 50 و 60 میلیمتر پیش بینی می شود.

این بارش ها ازشمال غرب کشور یعنی آذربایجان شرقی و غربی ، کردستان تا خوزستان دامه خواهد یافت و تا مرکز کشور هم خواهد رسید.