دکتر محمد صاحب الزمانی عضو شورای عالی نظام پزشکی با ابراز اینکه ما سیستمی برای چگونگی مراجعه بیمار نداریم؛ اذعان داشت : یک بیمار برای برخورداری بیشتر از مزایای درمانی جهت بهبود بیماvی اش به متخصص یا فوق تخصص مراجعه می کند، در حالی که با مراجعه به یک پزشک عمومی هم می تواند بهبود یابد.
 
صاحب الزمانی اضافه کرد : باید طرح تحول را توسط یک سیستم علمی و تجربه شده ادامه دهیم و برای اینکه سلامت خانواده ها را تضمین کنیم، باید سیستم ارجاع و پزشک خانواده را احیاء کنیم.
 
وی ادامه داد: با اجرای این امر هم سیستم آموزش پزشکی معنای خود را پیدا می‌کند و هم کارکرد و هزینه بیمارستان ها معنادار می شود .
 
وی با اشاره به اینکه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دو استان پایلوت شده و نتایج آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و اگر صورت گرفته ؛اعلام نشده است ؛ خاطرنشان ساخت :این نسخه برای کشور ما خوب است اما باید با اصول علمی و اجتماعی منطبق باشد و همزمان اعتبارات لازم پیش بینی شود .