زمان این زمین‌لرزه ساعت ۰۹:۰۱:۱۳.۹ با قدرت 4.0 ریشتر در دامغان، سمنان ثبت شده است.
تاریخ وقوع زلزله:
شنبه، 26 دی 1394 در 09:01:13
(وقت محلی - تهران)
2016-01-16 05:31:13
(UTC)
بزرگی زلزله:
۴.۰
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۳۶.۲۶ شمالی و ۵۴.۴۸ شرقی
عمق: 11 کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان سمنان
فاصله‌ها:
16 کیلومتری دامغان، سمنان
29 کیلومتری دیباج، سمنان
29 کیلومتری مجن، سمنان