شرکتی در آمریکا با نام SwanLuv روی طلاق زوج‌ها با خودشان شرط‌بندی می‌کند.

آنها ابتدا وامی ۱۰هزار دلاری را به زوج‌ها می‌دهند که شرایط مناسبی دارد اما چنانچه آنها پس از چندی برای طلاق اقدام کنند شرکت یاد‌شده افزون بر پس گرفتن مبلغ وام، سودی هم بابت جدا شدن آنها دریافت می‌کند. به گفته کارشناس‌های اقتصادی، این شرکت روی آمار ۴۰تا ۵۰درصدی طلاق در آمریکا به سوددهی رسیده است.