طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها یارانه آذرماه سال جاری با ۵ روز تاخیر امشب واریز می شود.

احتراما بدینوسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند «پنجاه وهشتمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذر ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر۴۵۵/۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.