دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه کنگره چشم پزشکی در تالار رازی با اشاره مرگ یک مادر باردار کرجی و نوزادش افزود: سالانه ۳۸۰ هزار مرگ در کشور ثبت می شود ولی به نظرم در این باره حوزه سلامت تا حدودی حاشیه ساز شده است.

وی گفت: اتفاقی که در بیمارستان خصوصی افتاده و پس از آن بیمار به تهران اعزام شده است جای تأسف دارد ولی رئیس دانشگاه شکایت کرده و قاضی نیز در مرحله تحقیق است و حتماً برخورد خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: ولی اینکه چرا در دو سه هفته اخیر خیلی خبرنگاران به دنبال این مسائل هستند تا حدودی نیز برای من جای سؤال دارد.