ماجرا از این قرار بود که جمعه هفته گذشته مورخ ششم آذر، پسر بچه ای به نام «صدرا زاهدپور» به دلیل جراحت چانه به بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر مراجعه می کند.

ابتدا این کودک مورد درمان سرپایی و بخیه زدن قرار می گیرد اما به دلیل ناتوانی خانواده این کودک برای پرداخت هزینه درمانی، پزشک و پرستار در اقدامی غیر قابل قبول بخیه های کودک معصوم را باز کرده و از درمان وی ممانعت می کنند!

به واقع اگر مهران مدیری در طنزش همین کشیدن بخیه را دست مایه طنز قرار می داد، آیا پزشکان فریاد وا مصیبتها سر نمی دادند که به جامعه پزشکی توهین شد و مگر امکان دارد پزشکانی که قسم خورده اند جان انسانها را بدور از هر تبعیضی نجات دهند بخیه از صورت کودک معصوم بکشند؟!

این اتفاقات و اتفاقاتی از این دست نشان داد که در آن برنامه طنز تلویزیونی اغراقی صورت نگرفته و براساس شواهد و قرائن انکار ناپذیر و براساس واقعیتهای جامعه ساخته شده است.
واقعیتهای تلخی که متاسفانه برخی پزشکان سعی در نادیده گرفتن آن دارند.

اما حالا جامعه پزشکی که بخاطر یک طنز تلویزیونی نامه نگاری می کردند و خیال تحصن برسر داشتند و فریاد وامصیبتها سر می دادند، نه ابراز برائتی می کنند نه دلجویی از ان کودک معصوم!

اتفاقا به ان معترضان دیروز و خموشان امروز باید گفت؛ اکنون که همکاران شما بخیه از صورت کودک معصوم کشیدند به جامعه پزشکی توهین شد، نه آن روز که واقعیتها در آینه طنز به شما نشان داده شد. ای کاش کمی معرفت داشتید و از مردم عذر خواهی می کردید.