عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از احتمال افزایش کرایه تاکسی ها بیش از نرخ تورم سالیانه خبر داد و گفت: دولت پیش از تصویب کرایه های جدید، از رانندگان تاکسی حمایت کند.

ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه قطع بیمه رانندگان تاکسی و حذف بنزین سهمیه ای، دو عاملی است که سبب می شود امسال بیش از نرخ تورم سالیانه کرایه تاکسی ها افزایش پیدا کند، گفت: وقتی رانندگان تاکسی دیگر از بنزین سهمیه ای برخوردار نیستند و حق بیمه آنها نیز قطع شده است، نباید انتظار داشت مانند هر سال نرخ کرایه ها تعیین شود. مطمئناً سبد هزینه های رانندگان تاکسی نسبت به سال های گذشته افزایش داشته و ما نیز بر اساس افزایش هزینه ها و تورم سالیانه نرخ کرایه تاکسی ها را تغییر خواهیم داد. هرچند تلاش می کنیم این افزایش کمترین فشار را بر مسافران بیاورد.

وی ادامه داد: دولت پیش از تصویب نرخ های جدید حمل و نقل عمومی، سیاست های حمایتی خود را از رانندگان تاکسی مشخص کند، تا ما نیز در تعیین نرخ ها بتوانیم تنها تورم سالیانه را در نظر بگیریم.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری وظیفه مدیریت بر سیستم تاکسیرانی را دارد، گفت: شهرداری نمی تواند از جیب خودش بدون تصویب شورای شهر به رانندگان تاکسی کمکی کند و دولت وظیفه حمایت از رانندگان تاکسی را دارد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه شهرداری وعده داده بود تاکسی های پیکان دی ماه از سطح شهر جمع آوری می شود، گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی تا پایان سال بیفتد. متاسفانه حمایت هایی که باید در این حوزه انجام می شد، از سوی دولت انجام نشده و همچنان شاهد تردد تاکسی های پیکان در سطح شهر خواهیم بود.